Radio Scraper

Plays // Stats // Artists

Clara Haskil

Most played by

Radio Play count
HRT3 22

Greatest hits

Song Play count
Sonatina 3
Tokata u e-molu, bwv 914 3
7. etida : za kromatiku 3
Varijacije na temu abegg, op. 1 3
10. etida : za suprotne zvučne boje 3
Sonata u h-molu, l.33 2
Sonata za klavir u f-duru, kv 280 ( 189e ) 1
20. koncert za klavir i orkestar u d-molu, kv 466 1
12 varijacija na " ah,vous dirai-je,maman " u c-duru, kv 265 ( 300e ) 1
20. koncert za klavir i orkestar u d-molu, kw 466 1

Recent plays

Timestamp Radio Song
20.07.2021 @ 06:07 HRT3 10. etida : za suprotne zvučne boje
10.02.2021 @ 10:57 HRT3 10. etida : za suprotne zvučne boje
10.12.2020 @ 16:34 HRT3 7. etida : za kromatiku
09.06.2020 @ 06:18 HRT3 12 varijacija na " ah,vous dirai-je,maman " u c-duru, kv 265 ( 300e )
10.11.2019 @ 08:59 HRT3 7. etida : za kromatiku
19.10.2019 @ 18:31 HRT3 20. koncert za klavir i orkestar u d-molu, kw 466
12.08.2019 @ 15:02 HRT3 Tokata u e-molu, bwv 914
23.03.2019 @ 11:04 HRT3 Sonatina
23.03.2019 @ 11:01 HRT3 7. etida : za kromatiku
23.03.2019 @ 10:54 HRT3 Varijacije na temu abegg, op. 1
23.03.2019 @ 10:50 HRT3 Sonata u h-molu, l.33
23.03.2019 @ 10:42 HRT3 Tokata u e-molu, bwv 914
07.12.2018 @ 08:15 HRT3 20. koncert za klavir i orkestar u d-molu, kv 466
07.12.2018 @ 08:05 HRT3 Sonatina
07.12.2018 @ 08:01 HRT3 10. etida : za suprotne zvučne boje
07.12.2018 @ 07:54 HRT3 Varijacije na temu abegg, op. 1
07.12.2018 @ 07:32 HRT3 32. sonata za klavir u c-molu, op 111
07.12.2018 @ 07:19 HRT3 Sonata za klavir u f-duru, kv 280 ( 189e )
07.12.2018 @ 07:12 HRT3 Tokata u e-molu, bwv 914
07.12.2018 @ 07:07 HRT3 Sonata u h-molu, l.33
See more »