Radio Scraper

Plays // Stats // Artists

Josip Klima

Most played by

Radio Play count
HRT3 102
HRT1 5

Greatest hits

Song Play count
Koncert za violinu i orkestar 12
Meditacija za violinu i klavir 7
Mennuet u f-duru 6
U rano jutro 5
Koncert za violinu i orkestar u g-molu 5
Draga priča 5
Rapsodija za violinu i orkestar 5
Dvostruki koncert za violinu, obou i gudače u d-molu bwv 1060 5
Koncert za violinu i orkestar in a 4
Koncert za violinu i gudače , op.6 4

Recent plays

Timestamp Radio Song
12.09.2021 @ 15:57 HRT3 Mennuet u f-duru
04.09.2021 @ 23:28 HRT3 Sarabanda - gavota
30.08.2021 @ 12:17 HRT3 Dvije hrvatske rapsodije za violinu i komorni orkestar
16.08.2021 @ 11:32 HRT3 Capriccio za violinu i orkestar
03.08.2021 @ 16:49 HRT3 Koncert za violinu i gudače , op.6
27.07.2021 @ 06:08 HRT3 Muzika za djecu
15.07.2021 @ 11:08 HRT3 Dvostruki koncert za violinu, obou i gudače u d-molu bwv 1060
08.05.2021 @ 11:11 HRT3 Iz: sonata za violinu i klavir u g-molu - intermedij ( fantasque et leger )
05.05.2021 @ 15:02 HRT3 Koncert za violinu i orkestar
15.04.2021 @ 10:22 HRT3 Meditacija za violinu i klavir
10.04.2021 @ 06:14 HRT3 U rano jutro
06.04.2021 @ 16:36 HRT3 Koncert za violinu i orkestar u g-molu
22.03.2021 @ 06:20 HRT3 Draga priča
22.03.2021 @ 06:17 HRT3 Andante
20.03.2021 @ 18:53 HRT3 Rapsodija za violinu i orkestar
10.03.2021 @ 08:40 HRT3 Serenattela - za violinu, flautu, violončelo i klavir
09.03.2021 @ 11:17 HRT3 2. kvintet u c-molu za 2 violine, violu, violončelo i klavir, op.115
03.03.2021 @ 15:39 HRT3 Koncert za violinu i gudače , op.6
25.02.2021 @ 22:00 HRT1 Humoreska
23.02.2021 @ 16:36 HRT3 Fantazija za violinu i klavir
See more »