Radio Scraper

Plays // Stats // Artists

Josip Klima

Most played by

Radio Play count
HRT3 92
HRT1 5

Greatest hits

Song Play count
Koncert za violinu i orkestar 11
Meditacija za violinu i klavir 6
Draga priča 5
Koncert za violinu i orkestar u g-molu 5
U rano jutro 5
Mennuet u f-duru 5
Rapsodija za violinu i orkestar 5
Dvostruki koncert za violinu, obou i gudače u d-molu bwv 1060 4
Koncert za violinu i orkestar in a 4
Serenattela - za violinu, flautu, violončelo i klavir 4

Recent plays

Timestamp Radio Song
10.04.2021 @ 06:14 HRT3 U rano jutro
06.04.2021 @ 16:36 HRT3 Koncert za violinu i orkestar u g-molu
22.03.2021 @ 06:20 HRT3 Draga priča
22.03.2021 @ 06:17 HRT3 Andante
20.03.2021 @ 18:53 HRT3 Rapsodija za violinu i orkestar
10.03.2021 @ 08:40 HRT3 Serenattela - za violinu, flautu, violončelo i klavir
09.03.2021 @ 11:17 HRT3 2. kvintet u c-molu za 2 violine, violu, violončelo i klavir, op.115
03.03.2021 @ 15:39 HRT3 Koncert za violinu i gudače , op.6
25.02.2021 @ 22:00 HRT1 Humoreska
23.02.2021 @ 16:36 HRT3 Fantazija za violinu i klavir
17.02.2021 @ 18:53 HRT3 Tercet u c-duru za dvije violine i violu op.74
17.02.2021 @ 15:37 HRT3 Koncert za violinu i orkestar in a
31.01.2021 @ 17:57 HRT3 Andante
12.01.2021 @ 16:38 HRT3 Gudački kvartet u f-duru
05.01.2021 @ 16:37 HRT3 Tercet u c-duru za dvije violine i violu op.74
05.01.2021 @ 05:20 HRT1 Canzonetta za violinu i klavir, op.8
02.01.2021 @ 05:20 HRT1 Canzonetta za violinu i klavir, op.8
21.12.2020 @ 11:59 HRT3 Rapsodija za violinu i orkestar
15.12.2020 @ 17:41 HRT3 Sonata za violinu i klavir
03.11.2020 @ 16:35 HRT3 Sonatina za dvije violine i klavir
See more »