Radio Scraper

Plays // Stats // Artists

Josip Klima

Most played by

Radio Play count
HRT3 73
HRT1 2

Greatest hits

Song Play count
Koncert za violinu i orkestar 11
Meditacija za violinu i klavir 6
Mennuet u f-duru 5
Draga priča 4
Koncert za violinu i orkestar u g-molu 4
Dvostruki koncert za violinu, obou i gudače u d-molu bwv 1060 4
U rano jutro 4
Gudački trio 3
Koncert za violinu i orkestar in a 3
Rapsodija za violinu i orkestar 3

Recent plays

Timestamp Radio Song
13.09.2020 @ 23:57 HRT3 Draga priča
30.08.2020 @ 06:42 HRT3 U rano jutro
23.08.2020 @ 14:11 HRT3 Gudački trio
20.08.2020 @ 12:19 HRT3 Dvije hrvatske rapsodije za violinu i komorni orkestar
19.08.2020 @ 15:01 HRT3 Koncert za violinu i orkestar
18.08.2020 @ 17:09 HRT3 Koncert za violinu i orkestar u g-molu
31.07.2020 @ 13:27 HRT3 Draga priča
21.07.2020 @ 16:36 HRT3 Koncert za violinu i orkestar u d-molu
12.07.2020 @ 08:56 HRT3 Elegija za violinu i klavir, op. 34
28.06.2020 @ 13:27 HRT3 Mennuet u f-duru
26.06.2020 @ 18:38 HRT1 Concertino za violinu i komorni orkestar
19.06.2020 @ 11:49 HRT3 Koncert za violinu i orkestar
16.06.2020 @ 17:14 HRT3 Gudački kvartet u f-duru
10.06.2020 @ 06:42 HRT3 Dvostruki koncert za violinu, obou i gudače u d-molu bwv 1060
27.04.2020 @ 07:04 HRT3 Koncert za violinu i orkestar
19.04.2020 @ 06:53 HRT3 Gudački trio
13.04.2020 @ 21:34 HRT3 Koncert za violinu i orkestar u g-molu
06.04.2020 @ 22:29 HRT3 Meditacija za violinu i klavir
18.03.2020 @ 07:37 HRT3 4. gudački kvartet sa sopranom solo
22.02.2020 @ 23:04 HRT3 Draga priča
See more »