Radio Scraper

Plays // Stats // Artists

Tambura Band

Most played by

Radio Play count
HRT1 53
Radio Martin 4

Greatest hits

Song Play count
Ima jedan salaš 22
Samo za tebe još uvijek dišem ( live ) 15
Kada su te drugom dali 10
Prosjak ( live ) 3
Riči moga dade 2
Ej, zzivote, bass mi godiss 2
Boluje od ljubavi ( live ) 1
Volio sam jednu ženu 1
Slavonija zove 1

Recent plays

Timestamp Radio Song
18.10.2020 @ 12:41 HRT1 Ima jedan salaš
15.10.2020 @ 02:55 HRT1 Prosjak ( live )
01.10.2020 @ 01:57 HRT1 Kada su te drugom dali
20.09.2020 @ 04:36 HRT1 Kada su te drugom dali
27.08.2020 @ 03:53 HRT1 Samo za tebe još uvijek dišem ( live )
20.08.2020 @ 21:33 HRT1 Ima jedan salaš
07.06.2020 @ 12:12 HRT1 Slavonija zove
27.04.2020 @ 04:44 HRT1 Ima jedan salaš
14.02.2020 @ 04:41 HRT1 Riči moga dade
30.01.2020 @ 01:23 HRT1 Ima jedan salaš
15.12.2019 @ 04:47 HRT1 Kada su te drugom dali
15.12.2019 @ 02:50 HRT1 Ima jedan salaš
28.11.2019 @ 04:56 HRT1 Ima jedan salaš
28.11.2019 @ 02:57 HRT1 Samo za tebe još uvijek dišem ( live )
20.10.2019 @ 12:42 HRT1 Ima jedan salaš
17.10.2019 @ 02:54 HRT1 Prosjak ( live )
03.10.2019 @ 01:56 HRT1 Kada su te drugom dali
22.09.2019 @ 04:36 HRT1 Kada su te drugom dali
29.08.2019 @ 03:54 HRT1 Samo za tebe još uvijek dišem ( live )
29.04.2019 @ 04:49 HRT1 Ima jedan salaš
See more »