Radio Scraper

Plays // Stats // Artists
Clear
Time Radio Artist Title
26.11.2021 @ 08:41 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
13.10.2021 @ 06:18 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
03.09.2021 @ 09:49 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 2. partita u c-molu
28.07.2021 @ 06:08 HRT3 London Baroque: 8. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u d-duru
02.07.2021 @ 14:29 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
22.06.2021 @ 07:08 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
13.06.2021 @ 08:56 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
12.05.2021 @ 09:48 HRT3 London Baroque: 7. fantazija u d-molu - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje
04.04.2021 @ 06:47 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u c-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.336
04.04.2021 @ 06:43 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
04.04.2021 @ 06:40 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
02.04.2021 @ 15:54 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 5. partita u c-duru
31.03.2021 @ 06:07 HRT3 London Baroque: Sonata a tre ( lamentation ? )
03.03.2021 @ 06:12 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
28.02.2021 @ 21:54 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
24.02.2021 @ 06:07 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musicalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 1. partita u f-duru
14.02.2021 @ 08:53 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 3. partita u b-duru
27.01.2021 @ 16:31 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
11.11.2020 @ 06:18 HRT3 London Baroque: 3. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u a-molu
23.10.2020 @ 18:34 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
11.10.2020 @ 11:56 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u c-duru za dvije violine. orgulje, violončelo i violone, kv.328
10.10.2020 @ 06:32 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
09.10.2020 @ 09:51 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
08.10.2020 @ 12:56 HRT3 London Baroque: Partita a 5 u g-duru
10.09.2020 @ 10:56 HRT3 London Baroque: Sonata " lanterly ", a tre
26.08.2020 @ 06:27 HRT3 London Baroque: 3. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u a-molu
16.08.2020 @ 15:17 HRT3 London Baroque: Sonata a la maresienne - za violinu i continuo
10.08.2020 @ 11:01 HRT3 London Baroque: 3. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u a-molu
26.07.2020 @ 11:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u c-duru za dvije violine. orgulje, violončelo i violone, kv.328
16.07.2020 @ 14:12 HRT3 London Baroque: Musique de theatre pour " andromede ", h.504 ( scenska glazba za " andromede" )
28.06.2020 @ 11:59 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
09.06.2020 @ 17:54 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 2. partita u c-molu
05.05.2020 @ 21:54 HRT3 London Baroque: Sonata a tre ( lamentation ? )
15.12.2019 @ 14:52 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
26.11.2019 @ 18:56 HRT3 London Baroque: Sonata a tre ( lamentation ? )
07.11.2019 @ 21:30 HRT3 London Baroque: 1. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u g-molu
03.10.2019 @ 21:49 HRT3 London Baroque: 6. fantazija u d-duru - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje
03.10.2019 @ 10:57 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u c-duru za dvije violine. orgulje, violončelo i violone, kv.328
01.09.2019 @ 15:42 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 6. partita u b-duru
01.09.2019 @ 15:35 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 5. partita u c-duru
01.09.2019 @ 15:26 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 4. partita u e-molu
01.09.2019 @ 14:59 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 3. partita u b-duru
01.09.2019 @ 14:52 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 2. partita u c-molu
01.09.2019 @ 14:43 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musicalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 1. partita u f-duru
18.08.2019 @ 11:54 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
11.08.2019 @ 11:59 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
31.07.2019 @ 06:27 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 4. partita u e-molu
19.07.2019 @ 15:08 HRT3 London Baroque: Kanon i gigue za tri violine i basso continuo
19.07.2019 @ 09:26 HRT3 London Baroque: Kanon i gigue za tri violine i basso continuo
14.07.2019 @ 14:09 HRT3 London Baroque: 7. fantazija u d-molu - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje
20.06.2019 @ 21:27 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
16.06.2019 @ 11:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
06.03.2019 @ 06:13 HRT3 London Baroque: Sonata za tri violine i continuo
03.03.2019 @ 15:47 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 6. partita u b-duru
03.03.2019 @ 14:54 HRT3 London Baroque: Kanon i gigue za tri violine i basso continuo
03.03.2019 @ 14:45 HRT3 London Baroque: Partita a 4 u fis-molu
24.02.2019 @ 15:44 HRT3 London Baroque: Sonate a huit, h.548 ( sonata a 8, h.548 )
24.02.2019 @ 14:52 HRT3 London Baroque: Koncert za 4 violine, h.545
30.12.2018 @ 11:57 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
15.12.2018 @ 06:21 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
05.12.2018 @ 18:49 HRT3 London Baroque: Sonata a la maresienne - za violinu i continuo
28.11.2018 @ 06:19 HRT3 London Baroque: 3. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u a-molu
25.11.2018 @ 11:54 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
07.11.2018 @ 06:52 HRT3 London Baroque: Sonata a tre ( lamentation ? )
28.10.2018 @ 10:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225
16.09.2018 @ 11:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
12.07.2018 @ 07:36 HRT3 London Baroque: Sonate a huit, h.548 ( sonata a 8, h.548 )
03.07.2018 @ 06:25 HRT3 London Baroque: Crkvena sonata u c-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.336
27.06.2018 @ 06:15 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u d-duru, wq 137
23.05.2018 @ 18:48 HRT3 London Baroque: Sonata za violu da gamba i continuo u c-duru, wq 136
06.05.2018 @ 11:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
14.04.2018 @ 19:30 HRT3 London Baroque: 3. fantazija - suita za 2 violine, violu da gamba i orgulje u a-molu
11.04.2018 @ 06:53 HRT3 London Baroque: Sonata a tre ( lamentation ? )
11.03.2018 @ 11:59 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
21.01.2018 @ 12:01 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
14.01.2018 @ 11:58 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u d-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.144
26.12.2017 @ 06:26 HRT3 London Baroque: Partita a 5 u g-duru
15.12.2017 @ 15:15 HRT3 London Baroque: Musique de theatre pour " andromede ", h.504 ( scenska glazba za " andromede" )
29.11.2017 @ 06:35 HRT3 London Baroque: Iz: 6 partita " musikalische ergoetzung " za dvije violine i continuo - 4. partita u e-molu
05.11.2017 @ 12:00 HRT1 London Baroque: Crkvena sonata u a-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone, kv.225