Radio Scraper

Plays // Stats // Artists
Clear
Time Radio Artist Title
12.02.2024 @ 23:44 HRT3 Joseph Swensen: Serenada za violinu,violončelo i gitaru u a-duru,op.19
06.11.2023 @ 06:09 HRT3 Joseph Swensen: Koncertantni duo za violinu i gitaru u e-molu, op.25 ( duo concertant )
24.11.2020 @ 07:15 HRT3 Joseph Swensen: Koncertantni duo za violinu i gitaru u e-molu, op.25 ( duo concertant )
27.07.2018 @ 07:48 HRT3 Joseph Swensen: Serenada za violinu,violončelo i gitaru u a-duru,op.19
27.07.2018 @ 07:14 HRT3 Joseph Swensen: Koncertantni duo za violinu i gitaru u e-molu, op.25 ( duo concertant )